Từ: 奉為圭臬
Kí tự La Tinh: fèng wéi guī niè
Antonyms:

視如敝屣

(shì rú bì xǐ)


視如草芥

(shì rú cǎo jiè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.