Từ: 天長地久
Kí tự La Tinh: tiān cháng dì jiǔ
Antonyms:

稍縱即逝

(shāo zòng jí shì)