Từ: 估計
Kí tự La Tinh: gū jì
Antonyms:

確定

(què dìng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.