Từ: 迟暮之年
Kí tự La Tinh: chí mù zhī nián
Antonyms:

二八年华

(èr bā nián huá)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.