Từ: 过度
Kí tự La Tinh: guò dù
Antonyms:

极度

(jí dù)


纵恣

(zòng zī)


节制

(jié zhì)


适度

(shì dù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.