Từ: 虚情假意
Kí tự La Tinh: xū qíng jiǎ yì
Antonyms:

真心实意

(zhēn xīn shí yì)


假仁假意

(jiǎ rén jiǎ yì)


实心实意

(shí xīn shí yì)


深情厚意

(shēn qíng hòu yì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.