Từ: 简朴
Kí tự La Tinh: jiǎn pǔ
Antonyms:

豪华

(háo huá)


华丽

(huá lì)


奢侈

(shē chǐ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.