Từ: 答词
Kí tự La Tinh: dá cí
Antonyms:

训词

(xùn cí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.