Từ: 愁眉锁眼
Kí tự La Tinh: chóu méi suǒ yǎn
Antonyms:

眉飞色舞

(méi fēi sè wǔ)


喜形於色

(xǐ xíng yú sè)


喜气洋洋

(xǐ qì yáng yáng)


眉开眼笑

(méi kāi yǎn xiào)


满面春风

(mǎn miàn chūn fēng)


笑逐颜开

(xiào zhú yán kāi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.