Từ: 围困
Kí tự La Tinh: wéi kùn
Antonyms:

突围

(tū wéi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.