Từ: 嘶哑
Kí tự La Tinh: sī yǎ
Antonyms:

嘹亮

(liáo liàng)


清脆

(qīng cuì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.