Từ: 听天由命
Kí tự La Tinh: tīng tiān yóu mìng
Antonyms:

听其自然

(tīng qí zì rán)


成事在天

(chéng shì zài tiān)


成事在人

(chéng shì zài rén)


事在人为

(shì zài rén wéi)


何去何从

(hé qù hé cóng)


人定胜天

(rén dìng shèng tiān)


改天换地

(gǎi tiān huàn dì)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.