คำ: 一木難支
พินอิน: yī mù nán zhī
Antonyms:

眾志成城

(zhòng zhì chéng chéng)


眾擎易舉

(zhòng qíng yì jǔ)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.