คำ: 背弃
พินอิน: bèi qì
Antonyms: 崇拜 (chóng bài)
轻侮 (qīng wǔ)
鄙视 (bǐ shì)
唾弃 (tuò qì)Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.