คำ: 熄灭
พินอิน: xī miè
Antonyms:

点燃

(diǎn rán)


燃烧

(rán shāo)


点亮

(diǎn liàng)