คำ: 无孔不入
พินอิน: wú kǒng bù rù
Antonyms:

无懈可击

(wú xiè kě jī)