คำ: 共同
พินอิน: gòng tóng
Antonyms:

单独

(dān dú)


独自

(dú zì)