คำ: 輕微
พินอิน: qīng wēi
Antonyms:

嚴重

(yán zhòng)


重大

(zhòng dà)


劇烈

(jù liè)