คำ: 臭名昭着
พินอิน: chòu míng zhāo zhuó
Antonyms:

名滿天下

(míng mǎn tiān xià)


籍籍無名

(jí jí wú míng)


名譽掃地

(míng yù sǎo dì)


身敗名裂

(shēn bài míng liè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.