คำ: 精通
พินอิน: jīng tōng
Antonyms:

略懂

(lüè dǒng)


粗識

(cū shí)