คำ: 碌碌無能
พินอิน: lù lù wú néng
Antonyms:

多才多藝

(duō cái duō yì)


超群絕倫

(chāo qún jué lún)


不學無術

(bù xué wú shù)


出類拔萃

(chū lèi bá cuì)


大有可為

(dà yǒu kě wéi)


大顯身手

(dà xiǎn shēn shǒu)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.