คำ: 甘拜下風
พินอิน: gān bài xià fēng
Antonyms:

爭長論短

(zhēng cháng lùn duǎn)


不甘雌服

(bù gān cí fú)


不甘示弱

(bù gān shì ruò)


自命不凡

(zì mìng bù fán)


不甘雌伏

(bù gān cí fú)


先聲奪人

(xiān shēng duó rén)


迎頭趕上

(yíng tóu gǎn shàng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.