คำ: 毛骨竦然
พินอิน: máo gǔ sǒng rán
Antonyms:

面不改容

(miàn bù gǎi róng)


無所畏懼

(wú suǒ wèi jù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.