คำ: 死不改悔
พินอิน: sǐ bù gǎi huǐ
Antonyms:

棄暗投明

(qì àn tóu míng)


改過自新

(gǎi guò zì xīn)


積重難返

(jī zhòng nán fǎn)


執迷不悟

(zhí mí bù wù)


翻然悔悟

(fān rán huǐ wù)


脫胎換骨

(tuō tāi huàn gǔ)


痛改前非

(tòng gǎi qián fēi)


幡然悔悟

(fān rán huǐ wù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.