คำ: 徇私枉法
พินอิน: xùn sī wǎng fǎ
Antonyms:

秉公執法

(bǐng gōng zhí fǎ)