0
คำ: 大宴
พินอิน: dà yàn
Antonyms:

盛宴

(shèng yàn)


小酌

(xiǎo zhuó)