คำ: 固體
พินอิน: gù tǐ
Antonyms:

液體

(yè tǐ)


流體

(liú tǐ)