คำ: 克勸克儉
พินอิน: kè quàn kè jiǎn
Antonyms:

揮金如土

(huī jīn rú tǔ)


愛財如命

(ài cái rú mìng)


愛財若命

(ài cái ruò mìng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.