คำ: 偃蹇困窮
พินอิน: yǎn jiǎn kùn qióng
Antonyms:

命途坎坷

(mìng tú kǎn kē)


一蹶不振

(yī jué bù zhèn)


窮途潦倒

(qióng tú lǎo dǎo)


江河日下

(jiāng hé rì xià)


飛黃騰達

(fēi huáng téng dá)


平步青雲

(píng bù qīng yún)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.