คำ: 鬼斧神工
พินอิน: guǐ fǔ shén gōng
Antonyms:

粗制滥造

(cū zhì làn zào)