คำ: 重水
พินอิน: zhòng shuǐ
Antonyms:

轻水

(qīng shuǐ)