คำ: 轻活
พินอิน: qīng huó
Antonyms:

重活

(zhòng huó)