คำ: 轻微
พินอิน: qīng wēi
Antonyms:

严重

(yán zhòng)


重大

(zhòng dà)


剧烈

(jù liè)