คำ: 笨手笨脚
พินอิน: bèn shǒu bèn jiǎo
Antonyms:

手疾眼快

(shǒu jí yǎn kuài)


心灵手巧

(xīn líng shǒu qiǎo)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.