คำ: 皆大欢喜
พินอิน: jiē dà huān xǐ
Antonyms:

大失所望

(dà shī suǒ wàng)


怨声载道

(yuàn shēng zài dào)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.