คำ: 疲倦
พินอิน: pí juàn
Antonyms:

兴奋

(xīng fèn)


不倦

(bù juàn)


精神

(jīng shén)