คำ: 熄火
พินอิน: xī huǒ
Antonyms:

发动

(fā dòng)


生火

(shēng huǒ)


消弭

(xiāo mǐ)