คำ: 洁身自好
พินอิน: jié shēn zì hǎo
Antonyms:

洁身自爱

(jié shēn zì ài)


明哲保身

(míng zhé bǎo shēn)


耻与为伍

(chǐ yǔ wéi wǔ)


同流合污

(tóng liú hé wū)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.