คำ: 有趣
พินอิน: yǒu qù
Antonyms:

无聊

(wú liáo)


无味

(wú wèi)


没趣

(méi qù)


乏味

(fá wèi)


精彩

(jīng cǎi)


枯燥

(kū zào)