คำ: 希奇
พินอิน: xī qí
Antonyms:

普通

(pǔ tōng)


平凡

(píng fán)