คำ: 尽情
พินอิน: jìn qíng
Antonyms:

随意

(suí yì)


随便

(suí biàn)


拘束

(jū shù)


逍遥

(xiāo yáo)


活泼

(huó pō)