คำ: 寥寥无几
พินอิน: liáo liáo wú jī
Antonyms:

车载斗量

(chē zài dǒu liáng)


不胜枚举

(bù shèng méi jǔ)


不可胜数

(bù kě shèng shù)


星罗棋布

(xīng luó qí bù)


举不胜举

(jǔ bù shèng jǔ)


不计其数

(bù jì qí shù)


汗充栋豪

(hàn chōng dòng háo)


层出不穷

(céng chū bù qióng)


成千成万

(chéng qiān chéng wàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.