คำ:
พินอิน:
Antonyms:

(nù)


(chóu)


(bēi)


(yàn)