คำ: 千丝万缕
พินอิน: qiān sī wàn lǚ
Antonyms:

蛛丝马迹

(zhū sī mǎ jì)


一刀两断

(yī dāo liǎng duàn)