คำ: 募兵
พินอิน: mù bīng
Antonyms:

徵兵

(zhēng bīng)