คำ: 养虎为患
พินอิน: yǎng hǔ wéi huàn
Antonyms:

杜绝後患

(dù jué hòu huàn)