คำ: 信以为真
พินอิน: xìn yǐ wéi zhēn
Antonyms:

疑神疑鬼

(yí shén yí guǐ)


将信将疑

(jiāng xìn jiāng yí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.