คำ: 低能
พินอิน: dī néng
Antonyms:

低劣

(dī liè)


拙劣

(zhuō liè)


高明

(gāo míng)