คำ: 事必躬亲
พินอิน: shì bì gōng qīn
Antonyms:

好吃懒做

(hǎo chī lǎn zuò)


坐而论道

(zuò ér lùn dào)


无所用心

(wú suǒ yòng xīn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.