คำ: 七拼八凑
พินอิน: qī pīn bā còu
Antonyms:

浑然一体

(hún rán yī tǐ)


无懈可击

(wú xiè kě jī)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.